Klient indywidualny

Sporządzanie rocznych rozliczeń PIT, Spadki i darowizny, Nieruchomości, VZM, Pomoc przy zakładanie działalności gospodarczej, Bilanse i Biznesplany

Księgowość dla firm

Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów

W ramach usług oferujemy:

 • bieżące ewidencjonowanie zdarzeń gospodarczych w sposób umożliwiający optymalizację rozliczeń podatkowych
 • sporządzanie i składanie deklaracji i rozliczeń w zakresie podatku dochodowego (PIT) oraz podatku od towarów i usług (VAT)
 • prowadzenie ewidencji majątku trwałego oraz wyposażenia
 • reprezentacja Klienta oraz udzielanie wyjaśnień przed organami kontroli skarbowej
 • sporządzanie rozliczeń i sprawozdań rocznych.

Ewidencja podatkowa dla ryczałtu ewidencjonowanego / karta podatkowa

W ramach usług oferujemy:

 • bieżące prowadzenie ewidencji zakupu i sprzedaży dla potrzeb podatku (VAT)
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia
 • sporządzanie deklaracji podatkowych z zakresu podatku dochodowego oraz VAT
 • areprezentacja Klienta oraz udzielanie wyjaśnień przed organami kontroli skarbowej
 • sporządzanie rozliczeń i sprawozdań rocznych.

Księgi rachunkowe

W ramach usług oferujemy:

 • sprawdzanie dokumentów pod względem formalnym i rachunkowym oraz bieżące ewidencjonowanie operacji gospodarczych
 • prowadzenie ewidencji majątku trwałego oraz wyposażenia
 • sporządzanie bilansów, rachunków zysków i strat
 • sporządzanie i składanie deklaracji i rozliczeń w zakresie podatku dochodowego (CIT) oraz deklaracji podatku od towarów i usług (VAT)
 • sporządzanie deklaracji INTRASTAT
 • reprezentacja Klienta oraz udzielanie wyjaśnień przed organami kontroli skarbowej i innymi urzędami

Obsługa kadrowo-płacowa

W ramach usług oferujemy:

 • prowadzenie spraw dotyczących przebiegu zatrudnienia pracowników, w tym dokumentacji kadrowej
 • obsługa zatrudnienia osób w ramach umów o pracę oraz umów cywilnoprawnych
 • reprezentacja Klienta przed ZUS.
 • sporządzanie miesięcznych list płac pracowników oraz przygotowywanie rachunków do umów cywilnoprawnych
 • przygotowywanie oraz składanie deklaracji zgłoszeniowych i rozliczeniowych ZUS oraz PIT, w tym corocznych informacji o dochodach (PIT-11, PIT-8B)
 • sporządzanie oraz dostarczanie do ZUS oraz Urzędu Skarbowego innych obowiązkowych deklaracji i rozliczeń.

Lokalizacja naszego biura

al. Jana Pawła II 13 lok 207, 37-450 Stalowa Wola

Masz pytanie?

Skorzystaj z naszego formularza kontaktowego.